ชีวิตคู่นัั้นไม่ง่าย กว่าจะผ่านอะไรกันมาจน 10 ปี ““

เก็บความรักอยู่ในความลั บมา น านแต่ในที่สุดนั กแสด งคน ส วย กระติ๊บ-ชวัลกร วรรธนพิสิฐกุล-ชวัลกร วรรธนพิสิฐกุล ที่ได้เปิดตัวแฟนหนุ่มนอกวงก ารโ ปร ไฟล์ดี ปั่น พจศ กร ที่ ค บหาดูใจกั นมาน านถึง 8 ปี จั บมือกันก้า วผ่า นเลขอาถssพ์ในความรักมาหลายรอบ งาน …

Read More